napíšte nám
zavolajte nám

Požičovňa náradia Chorvátsky Grob

Požičovňa náradia

Požičovňa
náradia

Široká ponuka reziva,
ktorá prevyšuje vaše potreby.

Široká ponuka reziva,
ktorá prevyšuje vaše potreby.

Predaj reziva

Predaj reziva

Predaj
reziva

Široká ponuka reziva,
ktorá prevyšuje vaše potreby.

Široká ponuka reziva,
ktorá prevyšuje vaše potreby.

Bootstrap Slider

Zámkové dlažby, obrubníky, palisády

 

Zámkové dlažby

Určená pre mimoriadne frekventované plochy – cestné komunikácie, priemyselné plochy, chodníky, parkoviská a logistické centrá. Vyberte si Háčko, Dvojvlnu alebo Uni-L.

Háčko

 • klasický tvar zámkovej dlažby vhodný pre všetky typy spevnených plôch
 • do seba zapadajúci tvar jednotlivých prvkov neumožňuje nežiaduci posuvu prvkov v pozdĺžnom a priečnom smere pri zachovaní určitých podmienok kladby a tým je dosiahnutá mimoriadna stabilita proti účinkom zaťaženia, vody a mrazu
 • množstvo skladobných vzorov je možné podporiť širokou škálou farebného prevedenia a povrchovej úpravy
 • jednoduchá a rýchla pokládka

 

Dvojvlna

 • na spevnených plochách tvorených zámkovou dlažbou dvojvlna  je zabezpečené spolupôsobenie jednotlivých prvkov, takže vytvárajú pevnú väzbu
 • klasický tvar zámkovej dlažby s vlnovým zámkom
 • neumožňuje vzájomný posuv prvkov v pozdĺžnom a priečnom smere pri zachovaní určitých podmienok skladby a tým je dosiahnutá mimoriadna  stabilita proti účinkom zaťaženia, vody a mrazu
 • množstvo skladobných vzorov je možné podporiť širokou škálou farebného prevedenia a povrchovej úpravy
 • jednoduchá a rýchla pokládka

 

UNI- L

 • špeciálny tvar a kotvové spojenie predurčuje tento typ zámkovej dlažby predovšetkým na strojové kladenie
 • dokonale sa hodí pre komunikácie alebo parkoviská nákupných centier, alebo autobusových a vlakových nástupíšť

 

Obrubníky

Neodmysliteľné prvky pre stvárnenie chodníkov a komunikácií. Vyberte si Parkový obrubník, Cestný obrubník, Bariérový obrubník, Záhradný obrubník, Žľabovku alebo Prídlažbu.

Parkový obrubník

 • obrubníky slúžia k oddeleniu dvoch plôch s výškovým rozdielom do 150 mm, alebo k ich ukončeniu.
 • univerzálny parkový obrubník, styk jednotlivých kusov riešený systémom „ pero – drážka“
 • jednoduchá a rýchla pokládka

 

Cestný obrubník

 • univerzálny cestný obrubník, styk jednotlivých kusov riešený systémom „ na doraz“, kde dištančný nálisok vytvorí malú škáru, ktorá sa už nevyplňuje.
 • vysoká trvanlivosť a odolnosť proti fyzikálnemu namáhaniu a klimatickým vplyvom
 • jednoduchá a rýchla pokládka

 

Bariérový obrubník

 • spevnené plochy v súčasnosti veľkou mierou dotvárajú okrem iného aj bariérové obrubníky, ktoré spĺňajú nielen estetickú, ale aj praktickú funkciu
 • výrobok slúži vlastne ako bariéra, ktorá má zabrániť vstupu motorového vozidla na miesto určené ako pešia zóna alebo chodník

 

Záhradný obrubník

 • univerzálny obrubník, styk jednotlivých kusov riešený systémom „na doraz“, kde dištančný nálisok vytvorí malú škáru, ktorá sa už nevyplňuje
 • vysoká trvanlivosť a odolnosť proti fyzikálnemu namáhaniu a klimatickým vplyvom
 • jednoduchá a rýchla pokládka

 

Žľabovka

 • prvok pre povrchové odvodnenie komunikácií
 • vysoká trvanlivosť a odolnosť proti fyzikálnemu namáhaniu a klimatickým vplyvom
 • jednoduchá a rýchla pokládka
 •  

Prídlažba

 • vysoko pevnostný prvok používaný pri dopravných stavbách pozdĺž cestných obrubníkov pre povrchové odvodnenie komunikácií
 • prvok je možné použiť aj ako veľkoplošnú dlažbu
 • vysoká trvanlivosť a odolnosť proti fyzikálnemu namáhaniu a klimatickým vplyvom
 • jednoduchá a rýchla pokládka

 

Palisádový obrubník

 • palisádový obrubnik slúži k vytváraniu stupňov a vyvýšených terás, záhradných ciest
 • atypický dekoratívny obrubníkový prvok
 • esteticky harmonizujú s dlažbou Top Zóna, Delgádo systém a Antiko systém

 

Zatrávňovacia dlažba

 • ekologicky hodnotný prvok s vysokým podielom zelene až 38 % plochy
 • prednosťou vegetačnej dlažby je priame odvedenie dažďových vôd zatrávňovacími otvormi do pôdy
 • dlažba umožňujúca riešiť súčasne spevnenie a zatrávnenie
 • jednoduchá a rýchla pokládka